معاونت حقوقی رئیس جمهور اطلاعیه ای را در ارتباط با ثبات و امنیت حقوقی حوزه اقتصادی کشور صادر نمود. در این اطلاعیه تاکید شده که لازم است مقرره گذاری دستگاه های اجرایی در حوزه کسب و کار در «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار» ثبت گردد و بدون ثبت در این پایگاه اثر قانونی نخواهد داشت.

بخشی از متن این اطلاعیه به قرار زیر است:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!