به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین اجتماعی 31 مردادماه 1402 آخرین مهلتی است که کارفرمایان می توانند از طرح بخشودگی جرایم بیمه ای استفاده کنند.

کارفرمایان گرامی می توانند بدهی بیمه ای خود را نقدا پرداخت نموده و یا در صورتی که با شعب سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند پرداخت خود را به صورت اقساط انجام دهند.
افرادی که برای پرداخت اقساط خود 12 ماه را انتخاب نمایند از 100% بخشودگی جرایم بیمه ای، کسانی که 18 ماه را انتخاب نمایند از 85% بخشودگی جرایم و کارفرمایانی که  24 یا 36 ماه را انتخاب کنند به ترتیب از 75% و 50% بخشودگی جرایم بیمه ای برخوردار خواهند شد. پیشنهاد سازمان تأمین به کارفرمایانی که بدهی معوق بیمه ای دارند انتخاب اقساط 12 ماهه است تا بتوانند از بخشودگی 100% سازمان بهره مند شوند.

طرح فوق به منظور حفظ اشتغال کارگاه ها صورت گرفته و کارفرمایانی مشمول استفاده از آن هستند که حداقل یکسال بعد از تقسیط بدهی خود اقدام به افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود طبق لیست اسفندماه 1401 نموده و یا نیروی انسانی خود را حفظ کرده باشد. همچنین لازم است کارفرمایان مذکور در دوره تقسیط بدهی لیست خود را ارسال نموده و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل خود را انجام دهند.

در صورتی که تعداد بیمه شدگان شاغل یک کارگاه از لیست اسفندماه 1401 کمتر باشد، کارفرمای مربوطه می تواند در صورت بازگشت نیروی کار و یا جایگزینی افراد در زمان درخواست و نیز حفظ اشتغال آنها طی زمان تقسیط بدهی، ازطرح بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند شود.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمود: کارفرمایان متقاضی استفاده از این تسهیلات  می توانند درخواست خود را حداکثر تا 31 مردادماه در وبسایت  es.tamin.ir ثبت نمایند. توصیه این سازمان برآن است که ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی موکول نکنید!

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!