آنچه در دنیای واقعی انجام می دهیم ...

بررسی اجمالی خدمات ما

شرکت سبزینه بهار نوین چند قطبی بوده و در امور ذیل فعالیت مینماید:

مدیریت فضای سبز

طراحی، احداث و نگهداری فضای سبز

صنعتی

نگهداری تأسیسات برودتی و حرارتی

عمومی

انجام امور نظافت، پذیرایی و خدمات عمومی

تأمین نیرو

تأمین نیروی متخصص اداری و منشی گری

نظافت

شستشوی نمای ساختمانها

طراحی محوطه

طراحی و اجرای محوطه و لنداسکیپ

نگهبانی

نگهبانی و حراست

کترینگ

تهیه و طبخ غذا