سازمان تأمین اجتماعی از بخشنامه قانون جدید نقل و انتقال سوابق حق بیمه و بازنشستگی بین صندوق ها خبر داد.

براساس گزارش روابط عمومی این سازمان، پیش از این قانون، حق بیمه سنوات گذشته در صندوق مبدأ عیناً به صندوق مقصد انتقال پیدا میکرد اما اکنون، وجوه حق بیمه و یا کسور بازنشستگی، در زمان درخواست متقاضی براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده و با اصل حق بیمه به صندوق مقصد انتقال پیدا میکند. در این قانون مبلغی که لازم است متقاضی به عنوان مابه التفاوت پرداخت کند کاهش یافته و وی می تواند این مبلغ را به صورت اقساط نیز پرداخت نماید.

براساس این بخشنامه، بیمه شدگان فعال و مستمری بگیرانی که رابطه آنها به دلایلی چون اخراج، بازخرید، استعفاء، انتقال و… با کارفرما قطع شده و از صندوق بازنشستگی خارج شده اند، در صورت اینکه مشترک سازمان تأمین اجتماعی شده یا بشوند، می توانند با در دست داشتن حکم تغییر نظام بیمه ای یا قطع رابطه استخدامی خود به شعب این سازمان مراجعه کرده و درخواست خود را مبنی بر انتقال سوابق بیمه ارائه دهند.

روابط عمومی این سازمان خاطر نشان کرد: افرادی که از تاریخ 80/09/02 به بعد، از صندوق قبلی خارج شده و در میان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی بوده اند، درصورتی که در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل 10 سال سابقه پرداخت بیمه باشند، برای آنان شرایط مستمری بازنشستگی قابل احتساب می باشد. در احراز این شرایط و میزان مستمری بازماندگان و از کارافتادگی، سوابقی که از سایر صندوق ها منتقل شده عیناً ملاک محاسبه می باشد.

در این بخشنامه عنوان شده: وجوه حق بیمه سال های قابل انتقال، طبق نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله اعلام شده از جانب بانک مرکزی در زمان درخواست انتقال، به روزرسانی و محاسبه شده و به صندوق مقصد منتقل خواهد شد.

این سازمان همچنین در پایان خاطر نشان کرد:  قبل از اعمال بروزرسانی ها، سهم تعهدات کوتاه مدت و سهم درمان که به ترتیب یک/بیست و هفتم و نه/بیست و هفتم می باشند، از مبلغ حق بیمه ای که انتقال پیدا می کند کسر می گردد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!