قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با استناد به اصل 131 قانون اساسی کشور، در جلسه مجلس شورای اسلامی مورخ 1401/09/06 به تصویب رسیده بود، توسط سرپرست ریاست جمهوری طی نامه ای جهت اجرا ابلاغ شد.

در ماده (1) این قانون آمده است: هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از 2 سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان که به صورت سهمی از کل بوده و یا اعیان باشد و تعهد به انجام دادن کلیه اعمال حقوقی ذکر شده، لازم است در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود.

جهت دریافت و مشاهده  فایل جزئیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!