رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه مربوط به تسهیل در امور رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی

جهت  مشاهده رأی شماره ۲۶۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳/۱۸۰۲/۴۲۷۸۸ـ ۱۳۸۶/۵/۱۰ معاون فنی و حقوقی سازمان ... ادامه مطلب