سوأل: ترکیب اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان به چه صورت می باشد؟

پاسخ: مجمع عمومی عادی کانون استان براساس ماده 13دستورالعمل چگونگی تأسیس و فعالیت کانون های کارگران و مدیران بازنشسته از میان اعضای عضو کانون و متناسب با تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره کانون های شهرستانی عضو (موضوع ماده 8)، برای مدت 4 سال اعضای اصلی، اعضای علی البدل هیات مدیره و بازرسان را به شرح زیر انتخاب می نماید:

ردیفتعداد اعضای کانون استانهیأت مدیرهبازرساصلیعلی البدل
1تا 30 نفر5212
2از 31 تا 60 نفر7423
3از 61 نفر به بالا9634

توجه: افراد انتخاب شده می توانند در دوره های بعد نیز مجدد انتخاب شوند.

منبع: وبسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!