سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با احکام مالیاتی برنامه هفتم توسعه کشور عنوان کرد: نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق باید به 10 درصد برسد.

مهدی موحدی بک نظر ادامه داد: باتوجه به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در ارتباط با بخشودگی مالیاتی، وضع هرگونه بخشودگی، تخفیف و معافیت مالیاتی در طی برنامه هفتم توسعه لغو شده و ممنوع خواهد شد و در صورتی که فردی قصد آن را انجام دهد، ممنوعیت حکم برنامه هفتم را خواهد داشت. در ضمن در ارتباط با مالیات ها لازم است نسخ، اصلاح و لغو حکم با ذکر نام صورت گیرد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی طبق مصوبه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هرساله در یک گزارش و در پیوست بودجه سنواتی تمامی ترجیحات مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی را منتشر نماید.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی و تمامی بانک های کشور براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی موظفند اطلاعات خود را به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و این نکته را در نظر داشته باشند که عدم ارسال اطلاعات مشمول جریمه خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است از اطلاعات ارسالی آنان به درستی محافظت نماید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!