تعریف مشاغل خانگی:

طبق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شغل خانگی فعالیتی است که در قالب یک کسب و کار توسط فرد یا افراد خانواده در فضای مسکونی انجام گرفته و موجب عرضه کالا یا خدمتی در بازار خارج از محل سکونت می گردد.


رشته های مشاغل خانگی:

-امور تولیدات دامی
-صنایع دستی
-شیلات
-صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، عشایری
-امور تولیدات گیاهی
-تولیدی (صنعت و خدمات)
-فعالیت های فرهنگی و هنری

(تمامی مشاغل خانگی و زیردسته های آنها را می توانید در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش مشاغل خانگی مشاهده نمائید.)

شرایط انجام کسب و کار خانگی:

-می بایستی توسط اعضاء خانواده انجام گیرد.
-در واحد مسکونی باشد.
-شرایط واحد مسکونی با حجم تولید متناسب باشد.
-آلودگی صوتی، بصری و محیطی نداشته باشد.
-رعایت حقوق همسایگان به طور کامل صورت گیرد.
-فروش و ارائه کالا یا خدمات در بیرون از واحد مسکونی باشد.
-شغل مورد نظر مجاز بوده و متناسب با شرایط محل سکونت باشد.
-در فضای محل سکونت تردد غیرمتناسب انجام نگیرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!