سرپرست معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد:
در صورتی که شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط، بدهی های معوقه خود را پرداخت کرده یا با شعب سازمان تأمین اجتماعی به منظور تقسیط بدهی های خود توافق کرده و اقساط خود را به موقع پرداخت نموده باشند، شامل 100% بخشودگی جرایم بیمه ای خواهند شد.

وی ادامه داد: طبق مصوبه مورخ 18/02/1402 هیأت وزیران، منظور از شرکت و بنگاه کوچک، بنگاه های دارای کارکنان کمتر از 50 نفر و نیز منظور از بنگاه متوسط، واحدهای دارای تعداد کارکنان 50 تا 100 نفر می باشد. وی در ارتباط با این مصوبه گفت: کارفرمایان واحدهای تولیدی، کشاورزی، اصناف، خدماتی، صنعتی، معدنی و شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسطی که حداقل بعد از یک سال از تاریخ تقسیط بدهی، اقدام به حفظ و افزایش نیروی انسانی واحد خود طبق لیست اسفندماه 1401 نموده و لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را طی دوره در زمان تعیین شده قانون تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، مشمول این بخشودگی می شوند. همچنین شرط حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی از بعد از تاریخ تعیین تکلیف بدهی، برای کارفرمایانی که در دو سال گذشته از بخشودگی جرایم بهره مند شده اند، به مدت 2 سال است.

سرپرست معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی افزود: لازم است کارفرمایان جهت تعیین تکلیف بدهی ها و برخورداری از تسهیلات فوق از اول خردادماه و نهایت تا 3 ماه بعد از آن، به سامانه es.tamin.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایند، چرا که ثبت درخواست کارفرمایان تنها به صورت غیرحضوری امکانپذیر است.

کارفرمایان گرامی جهت مشاهده جزئیات کامل خبر می توانند به وب سایت سازمان تأمین اجتماعی به نشانی  news.tamin.ir مراجعه نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!