سوأل: اگر علی رغم تهیه، تحویل و آموزش تمام وسایل حفاظت فردی توسط کارفرما، کارگران این موارد را رعایت نکنند، تکلیف کارفرما چیست؟

پاسخ: اگر کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار تمامی امکانات موردنیاز حفاظت فنی و بهداشت کار را در اختیار کارگران گذاشته باشند و آموزش های لازم نیز صورت گرفته باشد، چنانچه کارگران به مقررات و تذکرات توجهی نکنند مسئولیتی بر گردن کارفرما نخواهد بود و رای مراجع حل اختلاف در صورت وجود اختلاف نافذ خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!