دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: این سازمان به منظور اجرای مواد (96) و (111) قانون تأمین‌اجتماعی و با توجه به مصوبه هیأت وزیران، اقدام به افزایش مستمری و کمک های جنبی کلیه افراد بازنشسته، از کارافتاده و بازماندگان نمود. لذا مستمری مشمولین ازکارافتادگی جزئی، دریافت کنندگان حداقل مستمری و سایر کسانی که مستمری آنها به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه است، در پایان سال 1401 به میزان (27%) افزایش یافت.

وی اظهار داشت: میزان افزایش حقوق برای افرادی که بالاتر از حداقل مستمری هستند، (21%) مستمری سال قبل به علاوه 2/507/880 ریال می باشد.

دکتر موسوی همچنین از افزایش کمک های جنبی مستمری بگیران در سال 1402 به توصیه ریاست جمهوری خبر داد. کمک هزینه اولاد تحت تکفل حدود 300%، کمک هزینه عائله مندی 125% و بن مستمری بگیران و کمک هزینه مسکن 21 %افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: از ابتدای سال 1402 مبلغ مربوط به باقی مانده متناسب سازی برای مشمولین افزایش حقوق، اعمال و پرداخت می گردد و حقوق اردیبهشت ماه مستمری بگیران و بازنشستگان گرامی با لحاظ افزایش حقوق پرداخت خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!