دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با بیان اینکه لازم است نظام مالیاتی به سمتی برود که عمده درآمدهای آن از راه شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی باشد، به ایجاد بسترهای تعاملی برپایه هوشمندسازی اشاره نمود و عنوان کرد برای مودیان منضبط شرایط مناسبی فراهم می شود و سازمان امور مالیاتی با بخش هایی که کتمان درآمد ندارند تعامل تسهیل کننده ای خواهد داشت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در ادامه به برخی حمایت های نظام مالیاتی از بخش تولید اشاره نمود:

  • کاهش 5 واحد درصدی نرخ مالیات بر درآمد بخش های تولیدی
  • معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان
  • تقسیط بلند مدت مشاغل آسیب دیده از کرونا
  • معافیت مالیاتی درآمد شرکت های بورسی در صورت افزایش سرمایه

 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از عزمی جدی و قاطع برای برخورد با جرائم اقتصادی و فرار مالیاتی خبر داد. وی افزود: این فرار مالیاتی عمدتا به صورت پنهان کردن درآمد، اعلام هزینه های غیرواقعی و عدم ثبت نام مودی مالیاتی می باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: چنانچه در زمینه فرارمالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی به توفیق های قابل توجهی دست پیدا شود، امکان تامین کل بودجه جاری کشور از این درآمدها وجود خواهد داشت.

دکتر داود منظور گفت: شناسایی فرارهای مالیاتی با رویکرد جدید نظام مالیاتی و هوشمندسازی آن به میزان زیادی افزایش یافته است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!