بخشنامه معافیت مالیاتی شرکت های تولید کننده نرم افزار دارای پروانه بهره برداری تا پایان سال 1400 به استناد تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‏های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردید.

موارد زیر جهت اجرای این بخشنامه به تایید وزات صنعت، معدن و تجارت رسیده و ارائه شد:

-لیست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری

-لیست تغییرات در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید نسبت به سال 1399 به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!