سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای به مودیان اعلام نمود: باتوجه به ماده (9) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،  صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان مورد قبول می باشند و نیاز به رسیدگی ندارند. این سازمان همچنین از حسابرسی صورتحساب های خارج از سامانه خبر داد.

اطلاعیه مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش سازمان امور مالیاتی به شرح زیر می باشد:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!