علی حسین رعیتی‌فرد حداقل دستمزد روزانه را درسال 1403 برای کارگران 2388728 ریال اعلام نمود. وی اظهار داشت: سایر سطوح مزدی نیز به میزان 22% به علاوه 230026 ریال روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1402 افزایش می یابد.
رعیتی فرد گفت: با وجود بند (1) مزد کارگران (افراد مشمول طرح طبقه بندی مشاغل و سایر کارگران) نباید از مبلغ روزانه 2388728 ریال کمتر باشد.
وی ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کاربعد از دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قادر خواهند بود مزد را بیش از مصوبات افزایش دهند.

جهت مشاهده ادامه مطلب و جزئیات مربوطه اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!