سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای اعلام نمود: بهره گیری از اعتبار خرید برای صورتحساب هایی که زودتر در سامانه ثبت می شوند، بیشتر خواهد بود. این سازمان مزایای تسریع در اقدامات مرتبط با صورتحساب های خرید را طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نمود:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!