به گزارش وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه ای را جهت حل و فصل مسائل و مشکلاتی که توسط مودیان در میزهای خدمت مالیاتی مطرح شد به مدیران کل امور مالیاتی کشور ابلاغ نمود.

طبق این بخشنامه مدیران کل امور مالیاتی اختیار تام دارند تا با حداکثر استفاده از ظرفیت بخشودگی جرایم قابل بخشش جز موارد خاص و قانونی، اقدام به نهایی کردن پرونده مالیاتی مودیان خرد نمایند.

در این بخشنامه ذکر شده: هر واریزی مشمول مالیات نمی باشد و اگر اسناد و مدارک متقن برای این موضوع وجود داشت، در رسیدگی مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!