بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1402/11/03 برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن موافقت نمایندگان با بند (ت) تبصره (۱۱) ماده واحده این لایحه بود.

براین اساس، مطابق ماده (66) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، جهت رونق بخشیدن به کسب و کارهای اینترنتی موجود در پلتفرم های داخلی و تشویق مشاغل به استفاده از این پلتفرم ها، درآمد حاصل از کسب و کارهای اشخاص حقیقی که تا انتهای سال جاری (1402) پرونده مالیاتی نداشتند، تا پایان سال 1403 مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!