براساس گزارش وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور، بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده لایحه بودجه سال 1403 کل کشور در جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1402/11/4 برگزار شد مورد موافقت قرار گرفت.

میزان معافیت های درآمد مشمول مالیات سالانه آمده در بند (ذ) تبصره (6) ماده واحده این لایحه به قرار زیر است:

  • مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380: 75،000،000 تومان
  • مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون ذکر شده: 100،000،000 تومان
  • صاحبان مشاغل دارای پایانه های فروشگاهی موضوع ماده یک پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: 144،000،000 تومان

قابل ذکر است که درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‏های مستقیم تا معادل 4 برابر سقف مالیات ماده 84 ماده مذکور از مالیات معاف می باشد و مازاد آن براساس معافیت قانون ذکرشده مشمول مالیات می گردد.

همچنین مشاغل انتشاراتی، مطبوعاتی، موسسه های رسانه ای دارای مجوز و نیز سازمان صدا و سیما مشمول معافیت براساس موضوع بند(ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم هستند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!