مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق تبصره 2 ماده 49 قانون کار، لازم است صلاحیت مؤسسات و کسانی که طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها را تهیه می کنند، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأیید شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا، پس از اخذ نظرات مدیران کل اجرایی، کانون های عالی کارگری و کارفرمایی و سایر صاحب نظران، ” آیین­‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری مصوب سال ۱۳۸۹ شورای عالی کار” با هدف تسریع در اجرای مواد 48 و 49 قانون کار، بازنگری شد.

احمد غریوی ادامه داد: بازنگری این آیین نامه سبب سهولت در نحوه اخذ مجوز، رفع انحصار در حوزه مجریان طرح های طبقه بندی مشاغل، شفاف سازی فرآیندهای نظارتی، ارتقای شایستگی ها و صلاحیت حرفه ای مجریان و نیز تحقق اهداف برنامه های تحولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شد.

وی اظهار داشت: ” آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه­‌بندی مشاغل کارگری ” در سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار که در تاریخ 1402/08/08 برگزار شد، توسط شورا به تصویب رسید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!