به گزارش وبسایت سازمان تأمین اجتماعی، پروژه هوشمندسازی لیست های حق بیمه ارسالی کارفرمایان که از سال 1401 به طور آزمایشی آغاز شده بود، اینک در شعب استان های البرز، مرکزی، قزوین، سمنان و 8 شعبه استان تهران به طور کامل عملیاتی شده و به تدریج در تمامی شعب تأمین اجتماعی کشور اجرایی خواهد شد.

از مهم‌ترین مزایای لیست هوشمند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  •  پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه
  •  جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان با ایجاد خطای کاربری
  •  انجام برخط پردازش‌های لیست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها
  •  کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان
  •  ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب
  •  جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست
  •  کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها
  • کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه
  • جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان

شایان ذکر است که در آبان ماه 1402، بالغ بر 80،000 لیست حق بیمه ارسالی به تأمین اجتماعی، از طریق لیست های هوشمند صورت گرفته است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!