به گزارش وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل جدید ” تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی تأمین نیروی انسانی” در راستای صیانت از نیروی کار و حقوق کارگران و نیز اجرای درست قانون کار و مقررات تبعی، تدوین شده و جایگزین دستورالعمل پیشین شد.

احمد غریوی گفت: این دستورالعمل جدید پس از اخذ نظرات کانون و انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صاحب نظران، جهت صیانت از حقوق نیروهای کار شاغل در شرکت های خدماتی تأمین نیروی انسانی و فراهم نمودن رویه هایی قانونمند و منطبق با قوانین کار، تعیین شد.

وی در پایان بیان کرد: دستورالعمل مذکور جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر ذی نفعان ابلاغ گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!