دکتر سید محمد هادی سبحانیان پیرامون ابهاماتی که در ارتباط با مواد 2، 9 و 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400/3/2 با عنوان مالیات بر ارزش افزوده خدمات به وجود آمد، بخشنامه ای را جهت اجرا به تمامی ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ نمود.

متن بخشنامه مذکور به قرار زیر است:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!