رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از سال آینده کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، سرویس های دولتی را دریافت نخواهند کرد. برطبق موضوع اعلام شده، مجوزهایی که از طریق سایت ملی مجوزهای کشور به آدرس mojavez.ir صادر نشده اند با مشکلات بانکی، مالیاتی و خدمات دولتی روبرو می شوند.

وی ادامه داد: براساس قانون، بانک موظف است به فعالان اقتصادی حساب تجاری دهد و لازمه داشتن این حساب تجاری داشتن شناسه یکتا است که این شناسه یکتا در واقع همان مجوز الکترونیکی است که از مسیر سایت ملی مجوزها صادر شده است.

او در پایان گفت: طبق قانون لازم است تا نیمه دوم سال جاری تمامی مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شوند و مجوزهایی که از سال 1402 به بعد در جایی غیر از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب و کارها ثبت نباشد،  فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!