دبیرخانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار اعلام کرد: کد رهگیری مالیاتی از فرآیند ثبت درخواست همه مجوزها جز پروانه کسب حذف شده و در نتیجه تعداد مراحل ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی مجوزها کاهش یافته است.

به دلیل اینکه در صورت نداشتن پرونده مالیاتی، فرآیند ثبت درخواست مجوز فرآیندی طولانی بود، دبیرخانه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار جهت تسهیل امور مربوطه، این مرحله را به بعد از مرحله دریافت مجوز موکول نمود.

لازم به ذکر است که داشتن پرونده مالیاتی و کد رهگیری آن قبل از ثبت درخواست پروانه کسب، مانند گذشته ضروری است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!