دکتر محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای، جهت فراهم آوردن شرایط مناسب جهت مودیان مالیاتی و تکریم آنان، دو شنبه 1402/04/26 را آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار اعلام نمود. تاریخ تسلیم این اظهارنامه برای هرفصل، تا 15 روز بعد از پایان فصل می باشد اما این تاریخ برای دوره فصل بهار بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده تا 26 تیرماه تمدید گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!