طبق ماده 75 قانون کار، حمل بار با دست، بدون استفاده از وسایل مکانیکی و بیشتر از حد مجاز توسط کارگر زن ممنوع می باشد.

براساس آیین نامه حمل دستی بار که توسط وزیر کار و اموراجتماعی مورخ  89/03/05 به تصویب رسید، حد مجاز حمل دستی بار به شرح زیر می باشد:
– کارگر زن :16 کیلوگرم
– کارگر نوجوان و بالای پنجاه سال: 10 کیلوگرم
– کارگر 19 تا 50 سال: 16 کیلوگرم
– کارهای نشسته زنان: حداکثر 3 کیلوگرم

همچنین طبق ماده 4 آیین نامه حمل دستی بار، زنان در طول دوره بارداری و نیز 10 هفته بعد از زایمان مجاز به حمل دستی بار نبوده و حمل بار بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای آنها ممنوع است.

منبع: اداره کل بازرسی کار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!