حدود وظایف اداره کل بازرسی وزارت کار و اموراجتماعی، مطابق ماده (96) قانون کار به شرح ذیل می باشد:

  1. نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار بخصوص مقررات حمایتی مرتبط با کارهای دشوار و خطرناک، زمان کار، دستمزد، رفاه کارگر، اشتغال کارگران نوجوان و زنان
  2. نظارت بر اجرای درست دستورالعمل های مرتبط با حفاظت فنی، مقررات قانون کار و آیین نامه ها
  3. آموزش موارد مربوط با حفاظت فنی و راهنمایی کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.
  4. بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی.
  5. تجزیه و تحلیل عمومی و آماری حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و رسیدگی به آنها به منظور پیشگیری از حوادث آتی.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!