محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری،  مطابق لایحه “الحاق 5 تبصره به ماده (2) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان” که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، از تاریخ 1401/10/01 ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی ادامه داد: لازم است صورتحسابهایی که از ابتدای دی ماه از سوی شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به سامانه مودیان ارسال میگردد، طبق استانداردهایی باشد که از جانب سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است.

برزگری اظهار داشت: مطابق ماده (7) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی به سامانه‏ مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.

وی گفت:مودیان می توانند این صورتحساب های الکترونیکی را مطابق استاندارهای الزامی، از طریق مستقیم یا از طریق شرکت های معتمدی که خدمات مالیاتی ارائه می دهند صدور و ارسال نمایند.

محمد برزگری در پایان نیز به ضمانت های اجرایی این قانون اشاره نمود که باتوجه به موارد صورت گرفته متفاوت خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!