شورای عالی کار پس از تحلیل و بررسی در مورد حداقل مزد سال 1402 و با توجه به شرایط حال جامعه، مجموعه های تولیدی، حفظ نیروهای ماهر کارگری و مصالح کارگران شاغل، مواردی ذیل را تصویب نمود:

حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران

میزان پرداخت پایه سنوات به کارگران

میزان پرداخت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!