رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: علاوه بر اینکه مالیات صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم استفاده می کنند، به صورت مقطوع تعیین می شود، این صاحبان مشاغل از مزایای زیر نیز بهره مند خواهند شد:

-عدم نیاز به تکمیل اظهارنامه مالیاتی

-عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه

-عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک

-عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط ماموران مالیاتی

-امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره های گذشته

-افزایش سقف بخشودگی جرائم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه

محمدهادی سبحانیان در ارتباط با تقسیط بدهی های مودیان اظهار داشت: چنانچه مودیان بدهی مالیاتی نداشته باشند قادر خواهند بود مالیات ابرازی یا مقطوعشان را در 10 قسط مساوی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که مودیان از چک الکترونیک استفاده کنند (چه بدهی داشته یا نداشته اند) می توانند در 15 قسط مالیات مقطوع خود را پرداخت نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!