اطلاعیه 29- مزایای تسریع در اقدامات مربوط به تکمیل اظهارنامه دوره چهارم سال 1402

اخیرا سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعیه ای را صادر نموده که طی آن افراد عضو سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم 1402 را که از طریق اطلاعات سامانه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شده، طبق اطلاعات خارج از سامانه مودیان تکمیل و مسترد کنند.

شرح این اطلاعیه به قرار زیر است:

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!