در جلسه هیأت وزیران که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برگزار گردید دستورالعملی با موضوع “دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای تابع آنها و شرکتهای تحت مدیریت دولت” در نامه ای با شماره ۱۸۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ به تصویب رسید.

این تصویبنامه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.

مشاهده متن تصویبنامه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!