سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد به منظور افزایش بهره وری و کارآمدی نظام مالیاتی، تمام یا قسمتی از فعالیت های خود را به بخش غیردولتی دارای صلاحیت واگزار نماید. این برون سپاری فعالیت ها در جهت تسهیل امور مودیان، ارتقا کارایی و کاهش هزینه های وصول مالیات می باشد و افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات مالیاتی را در پی خواهد داشت.
براساس شیوه نامه تدوین شده سازمان امور مالیاتی که در 4 فصل و 17 ماده تنظیم شده، این سازمان می تواند بخشی از فعالیت های خود را غیر از دادرسی مالیاتی، عملیات اجرایی وصول مالیات و تشخیص و تعیین ماخد مالیات را با توجه به شرایط این سازمان به بخش غیر دولتی واگزار نماید.
منظور از بخش غیردولتی در شیوه نامه مذکور، ” اشخاص حقوقی خصوصی و موسسات عمومی و تعاونی یا تشکل های صنفی و مجامع حرفه ای” است که براساس قانون شکل گرفته اند. “افراد حقوقی یا حقیقی زیر نظر بخش غیردولتی” که دارای مجوزهای قانونی بوده و در “دفاتر یا باجه ها” فعالیت می کنند نیز شامل بخش غیردولتی می شوند و با دریافت تأییدیه از سازمان امور مالیاتی یا تنظیم تفاهم نامه می توانند خدمات برون سپاری شده مالیاتی را ارائه دهند.
ذکر این نکته ضروری است که تنها اشخاصی قادر به دریافت تأییدیه هستند که دارای فضای کاری، پرسنل مناسب، تجهیزات اداری، مجوز فعالیت کسب و کار معتبر و مسئول فنی بوده و ثبت نام در نظام مالیاتی و ارائه مفاصا حساب را انجام داده اند.
فعالیت های قابل برون سپاری به بخش غیردولتی موسوم به فعالیت های گروه اول شامل موارد زیراست که جز ابلاغ الکترونیکی، باقی موارد تنها توسط مشاوران رسمی مالیاتی قابل انجام است:

 • ابلاغ اوراق مالیاتی
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • تنظیم محتوای آموزشی
 • ارائه خدمات مشاوره مالیاتی در محل ادارات امور مالیاتی به مودیان
 • اجرای قرار کارشناسی هیئت های حل اختلاف مالیاتی

فعالیت های گروه دوم:

 • ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی
 • دریافت و ثبت انواع اظهارنامه مالیاتی
 • دریافت فهرست های مرتبط با مالیات های تکلیفی و مالیات بر درآمد
 • واریز بدهی های مالیاتی و عوارض مرتبط
 • اخذ مفاصاحساب های مالیاتی و گواهی ها از سامانه مالیاتی
 • آموزش، پاسخگویی و مشاوره مالیاتی

جهت مشاهده و دریافت بخشنامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی اینجا  و دریافت شیوه نامه اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!