به گزارش وبگاه وزارت تعاون، سیامک اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با دریافت علامت تجاری اظهار داشت: لازم است تا متقاضیان حقیقی و حقوقی علامت تجاری براساس بند (5) ماده 111 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387، مدارک فعالیت خود را جهت کسب علامت تجاری ارائه نمایند. تنها فعالان واقعی کسب و کار می توانند علامت تجاری را دریافت کنند و همین امر سبب تمایز خدمات و محصولات آنان از دیگر کسب و کارها خواهد شد.
سیامک اسلامی همچنین به لزوم حمایت از مشاغل خانگی اشاره نمود و تصریح کرد: اداره ثبت علائم تجاری، درخواست صاحبان مشاغلی خانگی دارای مجوز پشتیبان از وزارت تعاون را مبنی بر دریافت علامت تجاری بررسی نموده و ثبت رسمی علامت آنان پس از انطباق با قوانین و مقررات ملی و بین المللی انجام خواهد شد.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مجوزهای پشتیبان مورد قبول مربوط به فعالیت های زیر می باشد:

  • فرش دستباف
  • برخی شاخه های هنری
  • پرورش گل و تولیدات گیاهی
  • صنایع نساجی و پوشاک و سراجی
  • برخی شاخه های صنعت و خدمات

اسلامی افزود: بررسی و استعلام مجوزهای پشتیبان به صورت الکترونیکی و بر خط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل انجام می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!