شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات خودروهای لوکس اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با توجه به پایه جدید مالیاتی با عنوان گرفتن مالیات از ملک و خودروهای لوکس و گران قیمت که در سه سال 1400 الی 1402 پیش بینی شده بود، موظف شد تا مالیات مربوطه را براساس اطلاعات گرفته شده از دستگاه های ذیربط محاسبه، مطالبه و دریافت نماید.

وی گفت: در سال 1400 مبنای محاسبه مالیات خودروهای لوکس فرد و افراد تحت تکفل عدد بالای یک میلیارد تومان بود که در سال بعد هر خودروی بالای یک میلیارد  تومان مشمول مالیات گردید و در سال جاری (1402) نیز با توجه به قانون بودجه، خودروهای با ارزش بالاتر از 3 میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات می شوند.

شاهین مستوفی ادامه داد: مطابق قانون افرادی که در ابتدای هر سال باتوجه به برگه سبز خودرو مالک آن باشند مکلف به پرداخت مالیات هستند. وی گفت: با توجه به اطلاعات گرفته شده از فراجا، 370،000 خودرو در سال 1400، 264،000 خودرو در سال 1402 و 163،000 خودرو در سال جاری مشمول این قانون شدند.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد:مالکان خودروهای لوکس و گران قیمت برای سال جاری تا پایان بهمن ماه فرصت دارند تا نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. وی گفت: محاسبه مالیات در سال 1402 براساس عددی ثابت است و برای خودروهای با ارزش بالای 3 میلیارد تومان نسبت به ما به تفاوت بیش از 3 میلیارد، یک درصد مالیات در نظر گرفته می شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!