سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: از این به بعد به منظور بهبود محیط کسب و کار و تسهیل امور مودیان، مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری افراد و  از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی قابل انجام می باشد.

وی افزود: الکترونیکی شدن این فرآیند سبب کاهش زمان آن از چند روز به چند دقیقه و نیز بی نیاز شدن فعالان اقتصادی از بیش از 200 هزار تردد سالانه شده است.

اشخاص حقیقی/حقوقی که درخواست نقل و انتقال سهام را به عنوان سهامدار یک شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت می نمایند، می توانند درخواست های مرتبط با نقل و انتقال سهام خود را، زمانی که وضعیت درخواست آنان به مرحله پرداخت مالیات میرسد، در پنجره واحد خدمات مالیاتی مشاهده کرده و به صدور پرداخت برخط قبض خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که پس از پرداخت مالیات، اطلاعات پرداخت مورد نظر همچون مبلغ قبض، شناسه و تاریخ پرداخت آن، به صورت برخط برای اداره ثبت شرکت ها ارسال خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!