دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: با اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، این سازمان مکلف می شود تا حدود 97 % از اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده را بدون رسیدگی بپذیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را صرفا بستری برای محاسبه سیستمی مالیات افراد دانست و اظهار داشت: با اجرای قانون مذکور، نیازی به مراجعه حضوری فعالان اقتصادی نیست. این سازمان به صورت حداکثری، مالیات ابرازی افراد را می پذیرد و این قانون، اصل را بر صحت اظهارات مودیان قرار داده است.

لازم به ذکر است که هیچ نرخ و پایه جدید مالیاتی در کار نمی باشد.

منبع: وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!