بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اعم از مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره کارگاه‌ها

به گزارش وبگاه سازمان تأمین اجتماعی کشور، در گذشته لازم بود کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی جهت قرار گرفتن تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی، قرارداد کتبی منعقد نمایند و بدون عقد قرارداد جداگانه، قادر به ارسال لیست حق بیمه به تنهایی یا در کنار بیمه شدگان کارگاه نبودند.

لذا در بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی که از سوی مدیریت این سازمان صادر گردیده است بیان شده: کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند ضمن رعایت مواردی که در ادامه گفته می شود، نام خود را در لیست بیمه کارگاه درج نمایند.

جهت دریافت توضیحات بیشتر در ارتباط با بخشنامه مذکور اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!