محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، 15 مهرماه را آخرین مهلت ارایه اظهارنامه دوره دوم یا همان فصل تابستان سال 1402 اعلام نمود و بیان کرد: مودیان گرامی می بایستی حداکثر تا 15 روز بعد از پایان هر دوره، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را ارائه کرده و مالیات و عوارضشان را پرداخت نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی این سازمان افزود: مودیان گرامی می توانند از طریق سامانه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس  my.tax.gov.ir اقدامات مربوطه را انجام دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!