پرسش1: از چه زمانی کارگاه های تولیدی و صنعتی میبایستی اقدام به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل نمایند؟

پاسخ: مطابق قانون، واحدهایی که  حدنصاب تعداد کارگران آنها از تاریخ 1375/04/01 به 50 نفر رسیده است، در زمان رسیدن به حدنصاب 50 نفر کارگر، مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می شوند.

پرسش2: آیا اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شرکت های پیمانکاری نیز لازم است؟

پاسخ: تمامی پیمانکاران حقیقی یا حقوقی با هر تعداد کارگر و هر فعالیتی که داشته باشند مشمول این طرح می شوند.

پرسش3: آیا کارگرانی که قرارداد موقت دارند نیز مشمول طرح طبقه بندی مشاغل می شوند؟

پاسخ: کلیه کارگران مشمول قانون کار در کارگاه از زمانی که کارگاه به حد نضاب لازم برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل رسیده باشد، چه کارگر دائم باشند، چه موقت، فصلی یا … مشمول اجرای این طرح می شوند.

پرسش4: طرح های طبقه بندی مشاغل چه مدت اعتبار دارند؟

پاسخ: مدت اعتبار این طرح ها محدود به زمان مشخصی نیست.

منبع: وبگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!