مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد اجاری اعلام کرد: آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی 31 تیرماه سال جاری می باشد و زمان اعلام شده قابل تمدید نیست.

موحدی بکنظر ادامه داد: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی در زمان تعیین شده، سبب محرومیت از هر نوع معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی خواهد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: عدم پرداخت مالیات یا برحسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در زمان تعیین شده شامل جریمه قانونی خواهد شد لذا لازم است مودیان مالیاتی جهت انجام تکالیف قانونی خود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه نمایند.

وی در پایان گفت: اشخاص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از هر نوع معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی محروم خواهند شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!