مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرد: مطابق لایحه تسهیل تکالیاف مودیان، تمامی اشخاص حقوقی از 1402/10/01 ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی می باشند.

وی گفت: براساس ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که فردی به سامانه امور مالیاتی متصل نشده و صورتحساب الکترونیک خود را ارسال نکند، به مقدار 10% کل فروش خارج از سامانه مودیان جریمه خواهد شد.

مهدی موحدی بکنظر اظهار داشت: براساس مکانیزم های اعتبارسنجی، تاکنون 520 میلیون صورتحساب از میان بیش از یک میلیارد صورتحساب الکترونیکی که از در سامانه مودیان قرار گرفته، مورد قبول این سازمان واقع شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تاکید کرد: شرکت های دولتی نیز موظفند تا اول دی ماه به سامانه مودیان متصل شوند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!