مهدی موحدی‌بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون مبلغ ۶۲۵ ریال بابت ارسال هر صورتحساب الکترونیکی توسط شرکت های معتمد مالیاتی دارای مجوز، برای افرادی که امکان ارسال را نداشتند، پرداخت میشد که از این پس این مبلغ حذف گردیده و مودیان گرامی هزینه ای را بابت ارسال صورتحساب الکترونیکی پرداخت نخواهند کرد.

وی اظهار داشت: فراهم نمودن این شرایط براساس بند (ج) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ صورت گرفته است.

موحدی‌بک‌نظر ادامه داد:  تاکنون سیصد میلیون صورتحساب الکترونیکی به این سازمان ارسال شده که یک سوم آنها از طریق شرکت های معتمد مالیاتی بوده است.

وی در ارتباط با تعداد این شرکت های معتمد مالیاتی نیز بیان کرد: از میان این شرکت ها، تعداد 6 شرکت نوع 1 وظیفه ارسال صورتحساب الکترونیکی را به عهده دارند، 1 شرکت نوع 2 و یک شرکت هم نوع 3 می باشد که وظیفه آموزش و خدمت رسانی در ارتباط با سامانه مودیان بر عهده آن است.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!