پس از بررسی نمایندگان مجلس پیرامون “بند الحاقی ۵ لایحه هفتم توسعه از فصل درمان و سلامت” که در ارتباط با مالیات مواد دخانی می باشد، بند مذکور با موافقت کمیسیون تلفیق برنامه در تاریخ 29 مهرماه 1402 به تصویب رسید.

جهت دریافت متن کامل بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه توسعه هفتم اینجا کلیک کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!