هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1402/05/23 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب 1400/12/24 در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف- تصویب مجوز جمع آوری و فروش ضایعات

ب- تمدید پروانه ساخت و گروه بندی محصولات غذایی و آشامیدنی

ج- حکم در خصوص فعالیت سکوها در حوزه عرضه دارو

د- حذف 21 عنوان مجوز سازمان بهزیستی و اصلاح مدت زمان صدور مجوزهای آن

ه- حذف بند 1-1 مصوبه جلسه 43 نشست هیات مقررات زدایی

و- الزام دستگاه ها به آموزش شفاف فرآیند صدور مجوز در درگاه تخصصی

ز- حکم در خصوص طراحی و اجرای سامانه نظارت پسینی دستگاه ها

ح- الزام دبیرخانه هیأت به شفاف سازی شرایط مجوزهای حوزه دام، طیور و شیلات وزارت جهاد کشاورزی

ط- تصویب 10 عنوان مجوز صید و صیادی مربوط به سازمان شیلات

ی- اصلاح آیین نامه کنترل کیفی و ثبت مواد کودی

ک- تصویب و اصلاح 4 عنوان مجوز جامانده پروانه کسب (صنفی)

ل- اصلاح کاربرگ مجوزهای موسسه بذر و نهال

جهت مشاهده جزئیات مربوط به مصوبات فوق، به وبسایت dotic.ir مراجعه نمایید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!