رئیس سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به تحول نگاه سازمان امورمالیاتی کشور در ارتباط با بهبود شرایط کسب و کار، تسهیل گری و تکریم مودیان مالیاتی، در نشستی که با حضور جمعی از نمایندگان اتاق اصناف تهران داشت اظهار کرد:
مالیات آن دسته از از کسبه و اصنافی که برای عملکرد سال  1401 خود مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم هستند، به طور مقطوع تعیین شده و در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگزاری می گردد. این افراد نیازی به  ارائه اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، اما در صورت تسلیم اظهارنامه، رسیدگی به اظهارنامه آنها برابر مقررات ماده 97 قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی انجام می گردد.
دکتر سبحانیان ادامه داد: این برای نخستین بار است که عدم تسلیم اظهارنامه  صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده 100، جریمه 30 درصدی نداشته، مالیات آنها توسط سازمان امور مالیاتی  قطعی شده و بدون رسیدگی، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی صاحبان مشاغل اقدام می شود.
دکتر سبحانیان در نشست مذکور ضمن تشکر از همکاری اصناف و کسبه گفت: سازمان تلاش دارد تا بیشتر بر روی موارد فرار مالیاتی تمرکز داشته و فشاری بر مشاغل رسمی و خرد وارد نکند.
وی در پایان نشست دستور برقراری میز خدمت سازمان امور مالیاتی را در اصناف و اتحادیه ها صادر نمود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!