دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان از ابتدای خرداد ماه 1402 تا پایان مرداد ماه این سال خبر داد. وی گفت: این بخشنامه جهت تقویت توان تولیدی کشور عزیزمان و نیز یاری کارفرمایان واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی، معدنی و اصناف طی روزهای آینده صادر می گردد.

دکتر میرهاشم موسوی اظهار داشت: پرداخت اصل بدهی بیمه ای کارفرمایان در بخشنامه مذکور به صورت نقد و یا با توافق شعب تأمین اجتماعی، به صورت اقساط امکان پذیر می باشد. اگر تعداد اقساط جهت پرداخت اصل بدهی بیمه ای، 12 ماه باشد، کارفرما شامل 100% بخشودگی جرایم می گردد. در صورتی که تعداد اقساط بدهی 18 ماه انتخاب شود، کارفرما از 85% بخشودگی جرایم برخوردار می شود و هنگامی که تعداد اقساط 24 یا 36 ماه باشد به ترتیب از 75% و 50% بخشودگی جرایم بیمه ای استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: افرادی مشمول استفاده از این طرح می شوند که حداقل زمان یک سال از تاریخ تقسیط بدهی، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای لیست اسفندماه سال 1401 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند. همچنین کارگاه هایی که تعداد بیمه شدگان شاغل آنها از لیست اسفند 1401 کمتر شده باشد، پس از جایگزینی یا بازگشت نیروهای تعدیل شده و حفظ شغل آنها در دوره تقسیط، مشمول طرح بخشودگی می گردند.

دکتر موسوی در پایان گفت: کارفرمایان می توانند حداکثر تا 31 مردادماه 1402 درخواست خود را در سامانه تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir ثبت نمایند و از این تسهیلات برخودار شوند.
ذکر این نکته ضروری است که در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر شده، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم متعلقه، نسبت به مانده بدهی مطالبه و دیگر امکان تقسیط وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است کارفرمایان به نحوی شرایط اقساط ماهیانه را انتخاب نمایند که بتوانند در زمان تعیین شده، پرداخت خود را انجام دهند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!