باتوجه به آنکه سایر اشخاص حقوقی غیر از افراد موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400موظفند از ابتدای سال آینده مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را رعایت نمایند، لازم است مراحل ذکر شده را به منظور درج صورتحساب الکترونیکی در سامانه طی نمایند:

مشاهده جزئیات مطلب

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!